Analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna? Odpowiadamy!

Przygoda z rynkiem akcji oraz giełdą wiąże się z koniecznością zdobycia jak najszerszej wiedzy, która mogłaby nam pomóc podejmować skuteczne decyzje. Zabawa w inwestora wcale nie należy bowiem do najprostszych zadań. Po zrozumieniu podstawowych praw rządzących światem giełdy, warto zgłębić termin dla wielu osób tajemniczy, czyli analizę fundamentalną. W skrócie chodzi o metodą, która pozwoli lepiej oszacować wartość danej spółki. W końcu, to właśnie odpowiedni research odgrywa najważniejszą rolę na rynku akcji – rozpoznanie wartości danego przedsiębiorstwa pozwala nam wysnuć wnioski na temat tego, czy kupowanie papierów wartościowych w tym obszarze jest w ogóle opłacalne.

Analiza fundamentalna – co to takiego?

Cóż, jest to kluczowe z perspektywy inwestora badanie, które pozwala ustalić realną wartość aktywa danej spółki. Wpływ na analizę będą miały takie czynniki jak: inflacja, kursy walut, konkurencja, rodzaj działalności itd. Po co jednak to wszystko? Otóż, na giełdzie często dochodzi do sytuacji, podczas których dane akcje są sztucznie wycenione. Niektóre są zbyt nisko, inne zbyt wysoko, co w konsekwencji sprawia, że inwestor inwestuje środki w zasadzie “na ślepo”. Analiza fundamentalna umożliwia maksymalizację zysków poprzez precyzyjne ulokowanie środków inwestycyjnych.

Analiza fundamentalna

Cały proces analizowany jest na kilku różnych etapach, które dopiero po połączeniu w całość stanowić mogą rzeczywistość wartość. Analiza fundamentalna składa się więc z analizy sektorowej, sytuacyjnej, makroekonomicznej, finansowej oraz tzw. wyceny giełdowej. Chodzi o to, aby przeanalizować zarówno budowę firmy i jej aktywa jak i dostępne dokumenty finansowe. Weryfikuje się również zmiany zachodzące w samej gospodarce i takie czynniki jak: inflacja, kursy walut, dług publiczny, zatrudnienie czy stopy procentowe. Ba! Wpływ na ostateczny wynik ma nawet sytuacja polityczna z podatkami włącznie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Analiza fundamentalna ma umożliwić poznanie prawdziwej ceny akcji, tak aby móc ją porównywać do tego, co dzieje się na giełdzie. W pewien sposób można to porównać do zmycia makijażu – po wykonaniu takiej analizy widzimy rzeczywisty obraz rzeczy.

Badanie to pozwala oszacować, które z naszych działań będą bardziej, a które mniej ryzykowne. Ostatecznie przekłada się to na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie akcji lub ich sprzedaży. To innowacyjne i sprawdzone narzędzie analityczne, dzięki któremu można się nie tylko zabezpieczyć przed potencjalnymi stratami, ale również sporo zyskać. Słowem: analiza fundamentalna to badanie przyczyn, jak jedne procesy wpływają na drugie. To kluczowe badanie z perspektywy każdego inwestora.

Pamiętaj jednak, że bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania nie przeprowadzisz takiego badania na własną rękę. W tym celu najlepiej zgłosić się do specjalisty, który za pewną opłatą, przygotuje dla nas wszystkie potrzebne treści.

Dodaj komentarz