Akcje i Forex

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych akcji i Forex

Chcesz trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co dzieje się w świecie ekonomicznym? Jeśli tak, warto wziąć pod lupę kalendarz wydarzeń ekonomicznych akcji i Forex. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które może pozytywnie wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne. W jaki sposób? Przeczytaj!

Wydarzenia ekonomiczne

Większość kalendarzy wydarzeń ekonomicznych zawiera informacje na tematy spotkań czy ogłoszeń, które mają wpływ na postrzeganie sytuacji ekonomicznej danego kraju. W tego typu kalendarzach znajdują się na przykład informacje na temat:

  • wartości wskaźnika CPI (potocznie nazywanego inflacją)
  • stopy bezrobocia
  • stóp procentowych
  • konferencji prasowych i spotkań na szczeblu międzynarodowym
  • budżetów państw.

dyby

Każde tego typu wydarzenie czy informacja w różnym stopniu wpływa na atrakcyjność państw pod kątem inwestycyjnym, stąd przypisuje się im wagi. Na ich podstawie można ocenić kondycję państwa lub przynajmniej ocenić trendy w nim panujące, zatem jest to bardzo użyteczne narzędzie.

Forex

Forex (z angielskiego Foreign Exchange) to pozagiełdowy rynek walutowy, umożliwiający całodobową wymianę walut przez pięć dni w tygodniu. Pozwala wykorzystywać nawet niewielkie zmiany kursowe oraz oferuje możliwość zastosowania dźwigni, co czyni go dość ryzykownym dla początkujących inwestorów. Po stronie plusów można zapisać fakt, że w znacznym stopniu zwiększa płynność walut, co pozwala na łatwiejsze i szybsze dokonywanie transakcji walutowych.

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych akcji i Forex

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych oraz publikowane w nim informacje jest w stanie dać Ci wiele przydatnych informacji, świadczących o sytuacji finansowej na świecie. Jeśli dokładnie go przeanalizujesz, jest szansa, że będziesz w stanie przewidzieć pewne ruchy i wzbogacić się na nich. Szczególnie użyteczne może to być na rynku zmiennym, czyli rynkach akcji i Forex. Jednak tego typu umiejętność zaprocentuje też w przypadku aktywów bardziej stabilnych – oprocentowanie obligacji w różnych krajach również jest zmienne, dlatego warto trzymać rękę na pulsie, by w odpowiednim momencie dokonać właściwych transakcji i osiągnąć zysk.

 

Dodaj komentarz